Vedligeholdelse af Sedumtag fremtidens klimavenlige tagløsninger

Vedligeholdelse af sedumtag
Et tag med Sedum vegetation er opbygget, således at forholdene bliver så tørre, at kun de ønskede mosser og stenurter klarer en længere, sammenhængende tørkeperiode.

I løbet af en normal sommer vil eventuelt etableret ukrudt altså tørre ud. Man skal dog altid kontrollere eksempelvis skyggefulde hjørner på taget samt felter, hvor vand fra højereliggende flader drypper af.

En regnfuld sommer forøger risikoen for ukrudtsetablering. Et Sedum tag indeholder mere vand, hvorfor risikoen for etablering af ukrudt i våde perioder er lidt forøget

Sedumtag.dk svarer gerne på spørgsmål om vedligeholdelse af Sedumtag , og kommer med uforpligtende tilbud på at sætte dit Sedumtag op, så du også er klar med fremtidens klimavenlige tagløsning. Du er velkommen til at skrive til os her – eller gå til vores Gratis tilbud side og send en mere detaljeret forespørgsel.

Vedligeholdelse af Sedumtag
5/5

Få et GRATIS TILBUD nu - gå til vores tilbudsside og udfyld så mange informationer som du kan - og du bliver kontaktet!

Sedumtag udfører fremtidens klimavenlige tagløsninger

Et moderne og klimavenligt Sedumtag er fremtidens klimavenlige tagløsning. Udviklingen indenfor grønne tage har de seneste år budt på nye løsninger, som gør det muligt at udnytte taget på en helt anden måde end tidligere.

Taget er ofte en glemt facade, som kan udnyttes både smukt og rekreativt, grønne tage har desuden en positiv effekt på miljøet da det er med til at binde større mængder regnvand, som derfor ikke belaster kloaksystemet… tagets levetid forlænges samtidigt da tagpappen samtidigt er beskyttet mod solens UV-stråler.

Hvis du ønsker at bygge Sedumtag fremtidens klimavenlige tagløsning, så kontakt os via vores kontaktformular eller gå direkte til vores GRATIS TILBUD side.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon +45 25 68 82 22. Vi leverer Sedumtag i hele landet.

Kontakt os nu


Scroll to Top